شرکت نقشه برداری نوین نقش

نقشه برداری هوایی نوین نقش

شرکت نقشه برداری نوین نقش

تهیه ارتوفتو از عکس های آنالوگ سازمان نقشه برداری

یکی از منابع اطلاعاتی مکانی مهم که مستقیمأ با فتوگرامتری در ارتباط است ارتوفتو (Ortho Photo) است. ارتوفتو یک تصویر هوایی است که تصحیح شده (Orthorectified) به طوری که مقیاس در آن ثابت است. این تصویر مانند یک نقشه بدون اعوجاج است به طوری که بر خلاف تصویر های معمولی می توان بر روی آن طول اندازه گیری کرد. در این تصویر اثر توپوگرافی نسبی، تیلت تصویر و اعوجاج لنز به طور کامل حذف شده است.

متخصصین سایت فتوگرامتری برد کوتاه با بیش از ۵ سال تجربه در زمینه های مختلف علوم نقشه برداری و به خصوص فتوگرامتری، با تکیه بر تجربیات خود در زمینه فتوگرامتری پهپاد و فتوگرامتری هوایی در خدمت جامعه مهندسین کشور هستند. یکی از خدماتی که ما در گروه فتوگرامتری برد کوتاه بر عهده گرفته ایم تهیه ارتوفتو از انواع داده های هوایی است. از آن جا که رسیدن به ارتوفتو از عکس های آنالوگ در بعضی از پروژه ها مورد نیاز است بر آن شدیم تا این خدمت را نیز در لیست خدمات مان قرار دهیم . در صورت نیاز به مشاوره به قسمت درباره ی ما رجوع کنید.

تصویر زیر یک ارتوفتو از منطقه ای در ایتالیا است، همانطور که ملاحظه می کنید جابجایی های ناشی از اختلاف ارتفاع در این تصویر حذف شده و تصویر مانند یک نقشه امکان اندازه گیری دارد.

ارتوفتو چیست؟ ساخت ارتوفتو توسط گروه فتوگرامتری برد کوتاه

تصویر زیر مفهوم ارتوفتو را شرح می دهد. این تصویر نشانگر هندسه ی موجود در تصاویر معمولی هوایی و همچنین تصاویر ارتوفتو است. همانطور که مشخص است در تصویر ارتو عوارض به صورت قائم بر روی صفحه ی عکس تصویر می شوند.

تصویر شماتیک از مفهوم ارتوفتو - Bordkootah.ir

بالا