شرکت نقشه برداری نوین نقش

نقشه برداری هوایی نوین نقش

شرکت نقشه برداری نوین نقش

در یک نگاه

دسته بندی:تهیه تصویر ارتو با پیکسل 2-cm10

مشخصات فنی

درباره تصویر ارتو پروژه نقشه برداری منطقه نمونه گردشگری هفت حوض

ارتو دیجیتال، ارتوفتو، تصویر تصحیحی، و یا نقشه ارتو نام های مختلف برای این موارد هستند. تصویر ارتو تصویری است که برای تبدیل آن به یک نقشه مقیاس واحد اصلاح شده است. این امر از طریق حذف اثر برجستگی های زمین یا انحراف سنسور صورت می گیرد و به فرآیند این اصلاح قائم سازی و یا Orthorectification گویند. در زمان تصویر برداری تغییرات توپوگرافی زمین مقیاس های مختلف در مکان های مختلف بر روی تصویر ایجاد خواهد کرد. پیکسل های پوشش زمین از خط الراس یک کوه کوچکتر اند، چراکه این نقاط به سنسور (پرنده)، نسبت به یک پیکسلی که یک دره را پوشش می دهد نزدیک تراند.

انجام فرایند ارتو موجب اصلاح تمام پیکسل های تصویر به طوری هر پیکسل دقیقا همان وضوح زمینی یا همان GSD را صرفنظر از اینکه آن تصویر در کجا می افتد و یا از چه زمینی نشات گرفته گرفته است، می گردد. به عبارت دیگر، اصلاح ارتو به معنی پردازش دوباره تصویر دیجیتال خام برای از بین بردن تغییر مقیاس و جابجایی تصویر حاصل از برجستگی زمین و انحراف سنسور (دوربین) می باشد.

به دلیل اینکه ارتوفتوها تصحیح هندسی شده اند، آنها می توانند به عنوان لایه های نقشه در GIS به منظور به تولید و به روز رسانی نقشه ها، تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد.. این یک مزیت بزرگ است که توسط تصویر ارتو نسبت به تصاویر خام ارائه می شود.

چند نمونه از تصویرهای ارتو پروژه های مختلف در زیر نمایش داده می شود:

 

همه محصولات
نمی توانید چیزی که نیاز دارید را پیدا کنید ؟

دیدن همه محصولات

سفارش
نیاز به مشاوره جهت سفارش تصویر دارید؟

از اینجا آغاز کنید

بالا