شرکت نقشه برداری نوین نقش

نقشه برداری هوایی نوین نقش

شرکت نقشه برداری نوین نقش

فتوگرامتری پهپاد

امروزه جهت تهیه نقشه های توپوگرافی از روش های فتوگرامتری هوایی، نقشه برداری زمینی و لیدار استفاده می شود. اما محدودیت هایی از قبیل هزینه، دسترسی، مجوزهای مورد نیاز، زمان انجام پروژه و غیره سبب شده استفاده از این تکنیک ها مقرون به صرفه نباشد. در این موارد نیازمند به یک روش موثر و مقرون به صرفه می باشیم که نه تنها متناسب با ابعاد منطقه و سرعت تغییرات باشد بلکه قدرت تفکیک مکانی مورد نظر را نیز برآورد نماید.

برای رفع مشکلات بالا روش تصویر برداری با پرنده های بدون سرنشین یا همان فتوگرامتری هوایی برد کوتاه مناسب ترین روش به نظر می رسد.

شرح خدمات شرکت نوین نقش:

۱- تهیه نقشه با مقیاس بزرگ با مختصات UTM توسط سیستم GPS ایستگاهی (مسطحاتی و توپوگرافی)

۲- تهیه تصاویر یکپارچه به منظور دید کلی از منطقه (Mosaic)

۳- تهیه مدل ارتفاعی (DEM)

۴- تهیه نقشه عکسی (Ortho Photo)

۵- امکان تهیه Flying Realistic Animation 3D View

۶- تهیه نقشه استاندارد با تراکم نقاط برداشتی بالا

۷- نقشه عکسی با قابلیت ترسیم کلیه عوارض به صورت دقیق و با مختصات UTM

۸- قابلیت مشاهده کل منطقه و اندازه گیری تمامی عوارض

۹- حذف بازدید زمینی، انجام مطالعات، بازرسی و طراحی با دید دقیق تصویری از کل منطقه

۱۰- تهیه ابر نقاط سه رنگی با تراکم نقاط ۱۰ سانتی متر تا ۴۰ سانتی متر

۱۱- تهیه مدل رقومی زمین (DEM) با دقت منحنی میزان ۲۰ سانتی متر تا ۱ متر

۱۲- دید سه بعدی دقیق

۱۳- قابلیت وارد کردن در نرم افزارهای طراحی مثل ۳D Max

۱۴- حذف بازدید زمینی با داشتن دید سه بعدی از محدوده پروژه

۱۵- ساخت انیمیشن سه بعدی و قابلیت پرواز در منطقه


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا