شرکت نقشه برداری نوین نقش

نقشه برداری هوایی نوین نقش

شرکت نقشه برداری نوین نقش

شرح خدمات


شرح خدمات

تکنولوژی نوین UAV

  • تهیه تصاویر یکپارچه به منظور دید کلی از منطقه (Mosaic)

  • تهیه مدل ارتفاعی (DEM)

  • تهیه نقشه عکسی (Ortho Photo)

  • تهیه نقشه با مقیاس بزرگ (مسطحاطی و توپوگرافی)

  • برآورد محدوده دید برای ارتفاعات مختلف در پروژه های ساختمانی.

  • امکان تهیه عکس پانوراما ۳۶۰ درجه در ارتفاعات مورد نظر.

  • امکان تهیه Flying Realistic Animation View 3D

 


بالا